Lust is een sterk verlangen om een behoefte te willen bevredigen, in een erotische context slaat het op een seksuele behoefte.

Als het over een andere behoefte gaat, wordt er meestal een andere term voor geplaatst, vb. eetlust. Bij lust gaat het dus eerder om het gevoel dat voorafgaat aan de behoefte, dan om de behoefte zelf. Lust zorgt er ook voor dat je initiatief neemt tot seks en daarom speelt het ook een belangrijke rol in een relatie.