Juridisch gezien is er geen verschil meer tussen homo’s en hetero’s in ons land en de meeste mensen verklaren dat ze geen probleem meer hebben met holebi’s. Maar, als holebi’s sterk afwijken van de norm, of als men te rechtstreeks met holebi’s geconfronteerd wordt, aanvaardt men het al veel minder.

Juridische vooruitgang

Er is tussen 2003 en 2006 heel wat gerealiseerd voor holebi’s in België. België was het tweede land dat het huwelijk voor holebi’s openstelde en er werd  ook een anti-discriminatiewet goedgekeurd waarin seksuele oriëntatie expliciet is opgenomen. Bovendien komen holebi-koppels sinds 2006 ook in aanmerking voor adoptie.

Zogezegde aanvaarding

Holebi’s worden ook meer en meer aanvaard in Vlaanderen. De meeste Vlamingen staan positief ten opzichte van holebi’s en vinden dat zij gelijke rechten verdienen. Maar, die goedkeuring neemt af wanneer er meer specifieke vragen worden gesteld: bijvoorbeeld, als het gaat over de zichtbare aanwezigheid van holebi’s in de publieke ruimte en in de media.

Discriminatie

Zo vindt bijna de helft dat holebi’s reeds te veel nadruk leggen op hun seksuele voorkeur en dat ze overdreven doen. Ze schrikken bijvoorbeeld als ze een holebikoppel hand in hand zien lopen op straat, of wanneer twee mannen een kus uitwisselen in een cafe. Of ze vinden dat er in de media nu wel genoeg over holebi’s wordt gesproken. Vooral holebi’s die niet beantwoorden aan het clichébeeld van de sexy vrouw of de stoere man worden minder positief beoordeeld: de ‘janetterige’ homo, of de lesbo die zich niet ‘vrouwelijk’ kleedt.

Die afwijzing uit zich soms in negatieve reacties zoals discriminatie, geweld, beledigingen of pesterijen.