Prostituees hebben veel seksuele contacten, gemiddeld zeker 4 per werkdag. Het is dus duidelijk dat het risico om een soa op te lopen toeneemt naarmate je met meer verschillende mensen seks hebt.

In de prostitutie wordt vrijwel altijd veilig gevreeën, dus met condoom, gewerkt. Prostituees willen hun gezondheid niet riskeren. Zij hebben, net als hun klanten, belang bij veilige seks.

Uitgebreid onderzoek bij prostituées in ons land toont een lage besmettingsgraad aan. Ook in de ons omringende landen zijn maar zeer weinig prostituées besmet. Gegevens uit ontwikkelingslanden zijn echter veel minder rooskleurig.

In vele Afrikaanse landen zijn 80 tot 90% van de prostituées besmet.

Ook in de Aziatische landen neemt het aantal besmette prostituées steeds toe. Het spreekt vanzelf dat een prostituée die werkzaam is in ons land, maar afkomstig is van een streek waar het aidsvirus veel meer verspreid is, een grotere kans heeft om een besmetting te hebben opgelopen.

Ook bij drugspuiters die hun verslaving door prostitutie bekostigen, komt het virus vaker voor.