Dit cookie- en privacybeleid geeft aan welke cookies Allesoverseks gebruikt, waarom dit gebeurt en hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. 

Cookiebeleid

1. Gebruik van cookies

Allesoverseks.be is eigendom van Sensoa, gevestigd in de President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.

Via deze website verwerkt Sensoa persoonsgegevens die automatisch verzameld worden bij gebruik van de website. Deze persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies en gebruikt voor functionele, statistische en prestatiedoeleinden.

Dit cookiebeleid geeft aan welke cookies Sensoa gebruikt en waarom dit gebeurt. Er wordt ook toegelicht hoe u als bezoeker het gebruik van cookies kan controleren en beheren. 

Dit cookiebeleid is van toepassing op allesoverseks.be en is laatst geüpdatet op 10 juli 2018.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website in de webbrowser geplaatst worden op het moment dat iemand de website bezoekt. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen aan de hand van een unieke code, met als doel informatie over u te onthouden en uw persoonlijke instellingen en voorkeuren te bewaren. Op deze manier kan u sneller en gemakkelijker op de website surfen, bijvoorbeeld omdat u uw taal niet telkens opnieuw hoeft te selecteren.

Sommige cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website. Het doel van deze cookies is om de website te optimaliseren voor de bezoekers.

3. Cookies beheren en uitschakelen

Als u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kan u de instellingen van uw browser wijzigen. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kan u meer informatie vinden via de volgende links:

Houd er rekening mee dat bepaalde elementen van de website het gebruik van cookies vereisen. Het uitschakelen van deze cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken.

4. Soorten cookies

Sensoa gebruikt verschillende soorten cookies op deze website:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke of essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website naar behoren functioneert. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het waarborgen van de uniformiteit van de lay-out van de website.

Performantie en statistische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de website. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten.

First party cookies
Deze cookies worden geplaatst door het domein Allesoverseks.be.

Third party cookies
Deze website gebruikt ook cookies van andere, derde partijen zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Dat kan onder meer het geval zijn om de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Sessie cookies
Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

5. Lijst van gebruikte cookies

Hieronder vindt u een lijst met meer informatie over de gebruikte cookies op deze website:

Cookie-agreed

 • First party cookie

 • Aanbieder: allesoverseks.be
 • Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker de cookie boodschap die verschijnt bij een eerste bezoek heeft geaccepteerd of niet, en of de boodschap bij een volgend bezoek al dan niet opnieuw getoond moet worden.    
 • Bewaarperiode: 3 maanden
 • Type: HostOnly

JSESSIONID    

 • Aanbieder: Allesoverseks.be

 • Functionele cookie. Een sessie-cookie verbetert de gebruikerservaring op de website door het bijhouden van gebruikersinstellingen.    
 • Bewaarperiode: 30 minuten    
 • Type: http

_gid    

 • Third party cookie

 • Aanbieder: Google Analytics
 • Niet-functionele cookie: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers van elkaar te onderscheiden. Privacy policy van Google.
 • Bewaarperiode: 24 uur
 • Type: http

_gat

 • Third party cookie
 • Aanbieder: Google Analytics    
 • Niet-functionele cookie: Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.    
 • bewaarperiode: 1 minuut
 • Type: http

_ga

 • Third party cookie

 • Aanbieder: Google Analytics
 • Niet-functionele cookie: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers van elkaar te onderscheiden. Privacy policy van Google.
 • Bewaarperiode: 26 maanden
 • Type: http


Privacybeleid

Sensoa hecht veel belang aan uw privacy. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat we er mee doen. Bovendien willen we dat u uw rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij u sterk aan om dit privacybeleid te lezen en indien u vragen heeft over dit beleid, ons te contacteren. 

Sensoa verwerkt en beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). 

1. Definities 

De volgende definities helpen u het privacybeleid beter te begrijpen: 

 • “Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar Sensoa, gevestigd in President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen. 
 • “U”, “Uw” verwijst naar de betrokkene, dit is de persoon van wie de gegevens verwerkt worden. 
 • “Persoonsgegevens” verwijzen naar elke informatie die u identificeert als een individu (direct of indirect)  
 • “Website”: verwijst naar allesoverseks.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale media tabbladen, of andere aanbiedingen die een link plaatsen naar dit privacybeleid, zijn onderworpen aan dit privacybeleid. 

2. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom? 

Automatische informatie: Wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken.  

3. Rechtmatigheid van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ten minste een van de volgende verwerkingsgronden: 

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking. 

 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 
 • Wanneer er een gerechtvaardigd belang is voor Sensoa. 

4. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij? 

Wij houden uw persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Zodra u deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, kan u de volgende rechten uitoefenen: 

Recht op informatie en toegang 
Sensoa verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via dit privacybeleid. U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij over u verzamelen. 

Recht op rectificatie 
Indien de persoonsgegevens die Sensoa over u bewaart onjuist zijn, heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren.  

Recht op gegevenswissing  
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Bij afwezigheid van een wettelijke verplichting of een dwingende gerechtvaardigde reden, zal Sensoa uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking 
In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar niet verder mogen verwerken. 

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 
Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Sensoa zal uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. 

Recht van bezwaar  
U heeft het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Sensoa uw persoonsgegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Sensoa. In dat geval zal Sensoa de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen.  

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Indien u van mening bent dat Sensoa inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren. 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens 

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op die manier de bescherming van uw rechten. 

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, kan u ons steeds contacteren. 

7. Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich? 

Deze website is gehost door Combell in België. Uw persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in Gent en Diegem. 

8. Welke persoonsgegevens worden gedeeld door de organisatie?  

Met het oog op optimale dienstverlening kunnen we uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit zal enkel gebeuren op basis van de toestemming van de betrokken persoon. 

9. Wijziging van het privacybeleid 

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van het aangepaste privacybeleid op de website. In geval van ingrijpende wijzigingen, zullen wij de betrokkenen hiervan altijd op de hoogte stellen. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid. 

10. Contactgegevens 

Indien u vragen heeft omtrent dit privacybeleid, kan u steeds contact opnemen met: 

Sensoa vzw 
President Building  
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7 
2060 Antwerpen
info@sensoa.be

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 9 juli 2018.