Allesoverseks.be is eigendom van Sensoa, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.

Meer over Sensoa

Gebruik

Allesoverseks.be is bedoeld voor mensen vanaf 15 jaar.

Sensoa streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk en expliciet taalgebruik, niet om te provoceren, maar om alles bij naam te noemen en niet te verhullen.

Allesoverseks.be heeft een informatief karakter en biedt geen vervanging voor een doktersbezoek.

Sensoa probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen.

Sensoa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van zijn websites of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Gebruik naam en logo

Sensoa behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op zijn naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van zijn websites.

Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sensoa.

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van zijn naam of logo’s.

Bescherming van persoonsgegevens

Ons cookie- en privacybeleid geeft aan welke cookies Allesoverseks.be gebruikt en waarom dit gebeurt en hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

Bekijk ons cookie- en privacybeleid