Net als de meeste mensen verlang je als persoon met een handicap ook naar een lief.

Als je een handicap hebt, kan je natuurlijk ook een relatie hebben. Net als iedereen kan je een lief zoeken, al vraagt dit soms een extra inspanning. Je kan een relatie hebben met iemand zonder of met iemand met handicap. Afhankelijk van wie je lief is en van wat jouw mogelijkheden zijn, kan je in je relatie nood hebben aan extra ondersteuning of aan aanpassingen of hulpmiddelen.

Als je een handicap krijgt in de loop van je leven (door ongeval of ziekte) kan het zijn dat je al een lief had. Dan moet je in je relatie een nieuw evenwicht zoeken. Dat vraagt tijd en het is mogelijk dat je relatie daarop stukloopt.