Seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten. 

Seksuele rechten van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren hebben recht op:

  • gelijkwaardige behandeling: alle jongeren hebben rechten als seksuele wezens, ongeacht hun sekse, godsdienst, kleur, seksuele oriëntatie, mentale of fysieke capaciteiten
  • participatie in beslissingsprocessen: het recht betrokken te worden bij de planning van programma’s voor de jeugd, deel te nemen aan seminaries en vergaderingen op alle niveaus, en invloed uit te oefenen op het beleid
  • vrijheid, lichamelijke integriteit en bescherming tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • privacy en seksuele autonomie
  • wettelijke erkenning van seksuele en reproductieve rechten
  • vrije meningsuiting: dit is vrij gedachten én gevoelens uitdrukken, dit is ook het recht te genieten van seks
  • seksuele en reproductieve gezondheid: het recht om zichzelf te beschermen en beschermd te worden, tegen ongeplande zwangerschap, soa’s en hiv/aids en seksueel misbruik, maar ook het recht op een gezondheidszorg die betrouwbaar is, betaalbaar, van goede kwaliteit en die met respect gegeven wordt
  • informatie en vorming over relaties en seksualiteit
  • de keuze om wel of niet te trouwen en/of kinderen te krijgen
  • het respect voor hun seksuele en reproductieve rechten en dat deze worden nageleefd