Een borstvergroting is een heelkundige ingreep om de grootte en vorm van de borsten te veranderen.

Borstvergroting: redenen

 • om de lichaamscontour te verbeteren bij vrouwen die vinden dat hun borstomvang te klein is
 • om na een zwangerschap de grootte of vorm van de borsten te veranderen
 • om een verschil in borstgrootte tussen beide borsten te corrigeren
 • als reconstructieve maatregel na een borstingreep
 • om een 'pseudolifting' van de borsten te verkrijgen

De meerderheid van de vrouwen kiezen voor een borstimplantatie omdat ze grotere borsten willen. Door een prothese aan te brengen achter de borsten is men in staat de 'cup-inhoud' van de beha met 1 of meer cupmaten te vergroten. 

Borstimplantaten kunnen ook een borstreconstructie als doel hebben. Meestal gaat het dan om vrouwen:

 • die één of beide borsten missen na borstkanker
 • waarbij een of beide borsten zijn verwijderd vanwege mastopathie (goedaardige aandoening waarbij je veel knobbeltjes en spanning in de borsten ervaart)
 • bij wie preventief één of beide borsten zijn verwijderd, omdat zij draagster zijn van een gen voor borstkanker

Borstvergroting: hoe?

Een borstvergroting verloopt in verschillende stappen.

Het plannen van de ingreep

Tijdens je eerste consult krijg je informatie over de aard van de behandeling, de mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Daarna kies je de ideale prothese, passend bij je lichaam en rekening houdend met je eigen wensen qua grootte. 

Vaak wordt er voor een siliconen borstimplantaat gekozen. Dit bestaat uit een siliconen omhulsel met een vulling van siliconegel of een zoutwateroplossing. Soms is het een combinatie van beiden.

Alle individuele risico's (bv. suikerziekte, hoge bloeddruk, allergieën, roken) worden gecheckt en besproken.

Tijdens de borstvergroting

De ingreep gebeurt meestal onder narcose, maar kan ook met een plaatselijke verdoving uitgevoerd worden.

Zoals in samenspraak met de patiënte tijdens het consult bepaald werd, wordt de prothese ingebracht, ofwel via een incisie ter hoogte van de oksel, ofwel via de tepelhofrand of borstplooi.

Daarna wordt de prothese geplaatst voor of achter de grote borstspier. Deze ingreep duurt ongeveer 50 minuten.

Na de ingreep

De eerste week moet je een "tapeverband" dragen en gedurende 6 weken draag je best een steun-beha.

Na 1 week wordt het wondje gecontroleerd. Over het wondje wordt een waterondoorlaatbare folie aangebracht. De "onzichtbare" hechting hoeft niet te worden verwijderd (zelfoplosbaar draadje).

Gedurende de eerste 3 dagen kan je last ondervinden van de ingreep, maar nadien zou de pijn moeten wegebben.

Borstvergroting: resultaat

De meest geschikte patiënten voor een borstvergroting zijn vrouwen die een verbetering willen, maar geen perfectie nastreven.

Het te verwachten resultaat is immers afhankelijk van de oorspronkelijke vorm en stand van de borsten.

Dit wordt vooraf besproken met de behandelende arts. Indien je wil weten of een borstvergroting voor jou een mogelijkheid is, moet je er zeker met een gespecialiseerde arts over praten.

Borstvergroting: risico's

Een borstvergroting is een relatief eenvoudige medische ingreep. Maar zoals bij iedere operatie zijn er specifieke risico's aan verbonden:

 • De prothesen kunnen ingekapseld raken, waardoor de borsten hard aanvoelen. De borsten kunnen hierdoor van vorm veranderen en pijn doen. Ongeveer 5 tot 10 % moet hierdoor opnieuw geopereerd worden.
 • De tepels kunnen door de operatie gevoelloos worden. Hierdoor kan borstvoeding geven lastig worden.
 • Het grootste nadeel van siliconenprothesen is dat zij kunnen gaan lekken. Dit kan leiden tot allerlei lichamelijke klachten, zoals chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten en concentratiestoornissen. Tal van vrouwen beweren dat ze door de siliconen in hun lijf ziek zijn geworden. Een sluitend wetenschappelijk bewijs hiervoor is er nog steeds niet.

Borstprothesen beïnvloeden de vruchtbaarheid, zwangerschap en de mogelijkheid tot borstvoeding niet. Borstprothesen veroorzaken ook geen borstkanker.