Bij problemen in je relatie kan je terecht bij een relatietherapeut. Relatietherapie helpt je de oorzaak van je klacht te vinden en samen oplossingen te zoeken. 

Relatietherapie: voor wie?

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dat is normaal. Conflicten horen zelfs bij een gezonde relatie.

Maar wanneer de problemen te ernstig zijn of te lang aanslepen, kan het nodig zijn beroep te doen op deskundige hulp. Je kan een beroep doen op relatietherapie voor onder andere: 

Hoe werkt relatietherapie?

Relatietherapie hangt enerzijds af van de therapeut en anderzijds van het koppel zelf. De relatietherapeut reikt geen pasklare oplossingen aan en verwacht dat jij en je partner actief meewerken aan de oplossing van het probleem.  

De therapie zelf bestaat uit gesprekken op regelmatige basis. Gesprekken duren meestal ongeveer 1 uur. Eerst wordt de klacht besproken zoals het door jullie ervaren wordt.  

De therapeut zal ook vragen naar jullie achtergrond om meer te weten te komen hoe jullie functioneren als koppel. Dan wordt het probleem breder in kaart gebracht.  

Tijdens de gesprekken moedigt de therapeut jullie aan om met elkaars gevoelens en emoties bezig te zijn.  

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen. Ook onuitgesproken gevoelens zoals gekwetst zijn, gemis, kwaadheid of verdriet. Deze gevoelens kan je de veilige omgeving van de therapiekamer bespreken. 

Relatietherapie: wanneer naar een therapeut?

Bij huidige relatieproblemen

Relatietherapie kan je helpen om te achterhalen waar relatieproblemen vandaan komen. En hoe ze op te lossen zijn. Met de therapeut wordt onderzocht hoe jullie met spanningen en conflicten kunnen omgaan in jullie relatie.  

Preventief naar een relatietherapeut gaan

Relatietherapie kan ook preventief werken. Door op tijd naar een therapeut te gaan kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt.

Je leert inzicht krijgen in hoe jullie communiceren met elkaar, hoe je onderhandelt en hoe je problemen oplost. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden. 

Begeleiding bij relatiebreuk

Bij zeer ernstige conflicten kan je samen met de therapeut bespreken of je de relatie al dan niet wil verder zetten. Zelfs dan kan relatietherapie nuttig blijven. De therapeut kan helpen om het uit elkaar gaan op de minst pijnlijke manier te laten verlopen.  

Waar vind ik een relatietherapeut?

Met relatieproblemen kan je altijd terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).  

Je kan ook zelf zoeken naar een geschikte therapeut op vindeentherapeut.be 

Moet je met twee zijn voor relatietherapie?

Bij relatietherapie is het ideaal als jullie met z'n twee de therapie starten.  

Wil je partner niet mee op gesprek komen, dan kan je nog steeds zelf in begeleiding gaan. Je kan dan stilstaan bij wat je zelf dwars zit en samen met de therapeut naar oplossingen zoeken.