In een relatie is het normaal dat je soms ruzie maakt. Als je er niet uitgeraakt als koppel, zoek je best deskundige hulp.

Gezonde ruzie in relaties

Je start een gesprek, bent het niet eens met mekaar en dit is het begin van een discussie of ruzie. Het kan gaan van een simpel misverstand tot een belangrijk meningsverschil.  

Je hoeft het ook niet altijd eens te zijn met je partner om een goede relatie te hebben.  

Waarom ruziën gezond kan zijn

 • Een eigen mening hebben is een positieve eigenschap. 
 • Eens goed discussiëren maakt een gesprek leuk en boeiend. 
 • Het helpt om je eigen visie op bepaalde dingen bij te schaven of te herzien.  
 • Door over de verschillen en mogelijke compromissen en oplossingen te blijven praten, werk je aan je relatie

Er is pas een probleem als: 

 • de onenigheid blijft bestaan  
 • één van jullie niet kan accepteren dat er een andere mening is.  
 • ruzie een patroon wordt en elk gesprek vastloopt op een ellenlange discussie over wie gelijk heeft. 

Ruzie bijleggen met je partner: tips

Goed ruziemaken is een kunst. Als er genoeg vertrouwen en respect is, kan je als partners van mening verschillen zonder angst.  

Enkele tips om op een gezonde manier ruzies op te lossen: 

Ga de confrontatie aan

Problemen worden groter naarmate je er langer blijft mee lopen. Maak duidelijk aan je partner dat iets je ergert en leg uit waarom. 

Wees luisterbereid

Zeg wat je dwars zit, maar luister ook aandachtig naar het verhaal van je partner. Zo krijg je een betere kijk op het totaalplaatje van de conflictsituatie. 

Vermijd agressie

Beledig je partner niet of gebruik geen scheldwoorden. Stel je ook niet sarcastisch of onverschillig op. Verhef je stem niet. Stel voor het gesprek af te breken als de emoties te heftig worden en praat verder wanneer jullie weer rustig(er) zijn. 

Blijf vertrouwen hebben

Ook al kwetst je partner je, zie haar of hem niet als 'vijand'. Een vriendelijke opmerking, een glimlach of een grapje kan helpen om de spanning te relativeren. 

Bied excuses aan of vergeef

Erken je fouten als het nodig is en verwacht hetzelfde van de ander. Wie kan goedmaken en vergeven komt als koppel niet vast te zitten. 

Stel vragen

Vraag verduidelijking en focus niet op het 'bewijzen' van schuld of onschuld. Het brengt rust in het gesprek als je partner merkt dat je zijn of haar standpunt echt tracht te begrijpen. 

Zoek samen naar oplossingen

Zoek naar een manier om het probleem in de toekomst beter aan te pakken. Focus niet op de ruzie maar op het onderliggend probleem. Formuleer voorstellen en ga op zoek naar compromissen. 

Passionele ruzie

Soms lijkt het alsof je verslaafd bent aan ruzie. Tijdens het ruziemaken laaien de vlammen hoog op, en komen verliefde gevoelens weer tot leven. De dreiging van een relatiebreuk is spannend en gevaarlijk, en gevaar is een belangrijke brandstof voor verliefdheid. 

Let op: Het patroon van ruziemaken, gevolgd door verwijdering en dan weer goedmaken, is op lange termijn destructief. Door in die onzekere verliefdheidsfase te blijven steken, ervaar je niet genoeg veiligheid om je partner volledig te vertrouwen en diepgaand te hechten. 

Hoeveel ruzie is normaal in een relatie? 

Het is zeker normaal dat je soms ruzie maakt in je relatie. 

Als de balans overslaat naar altijd ruzie maken, denk dan eens na waarover die ruzies gaan. Zet je relatie je eigen waarden, normen en toekomstperspectief te veel opzij? 

Ruzie met agressie of geweld

Komt er geweld aan te pas bij je ruzies? Partnergeweld is onaanvaardbaar en strafbaar. Partnergeweld bestaat in verschillende vormen: 

 • lichamelijk geweld: slaan, schoppen, de ander ruw behandelen of dwingen schadelijke dingen te doen
 • seksueel geweld: je partner dwingen tot seks
 • psychisch geweld: beledigen, vernederen, bedreigen of de ander totaal negeren.
 • economisch geweld: beheer over eigen loon afnemen, onvoldoende huishoudgeld geven, noodzakelijke materiële zaken ontzeggen

Partnergeweld kan je niet alleen oplossen. Zoek zo snel mogelijk hulp.

Wat als je er zelf niet uitgeraakt?

Relatieconflicten kunnen zo complex zijn dat je er niet samen uit geraakt. Het beste wat je dan kan doen is deskundige hulp inroepen.  

Relatietherapie kan helpen om een bredere kijk op de situatie te krijgen en een manier te vinden om de problemen aan te pakken. Door dieper in te gaan op het conflict(en) geven jullie jezelf en je relatie nog een laatste kans.  

Wanneer een echtscheiding niet meer te vermijden is kan een therapeut ook bijstand geven in het moeilijke proces dat een relatiebreuk met zich meebrengt.