Op zich hebben we allemaal in zekere mate last van bindingsangst en zijn tegenhanger verlatingsangst.

Als onze partner ons veel controleert, is het normaal dat we op een bepaald moment emotionele afstand nemen, en zogezegd met ‘bindingsangst’ reageren. Heeft iemand daarentegen promiscue neigingen, dan krijgt zijn partner na verloop van tijd waarschijnlijk last van verlatingsangst. In deze gevallen zijn de angsten behoorlijk reëel en zijn het natuurlijke, menselijke reacties.

Systematisch

Bindingsangst kan echter wel problematisch worden als iemand in een relatie gewoon samen wil zijn, maar niets wil delen, uit schrik om te veel van het eigen territorium prijs te geven of te veel van zichzelf te laten zien. Verlatingsangst op zijn beurt wordt wel problematisch als iemand er al op voorhand van uitgaat dat de ander niet te vertrouwen is, en de relatie geen kans geeft om te groeien. Mensen met bindings- of verlatingsangst zeggen dingen als: “ik neem het risico niet meer om me open te stellen, mijn vorige vriend/in heeft mij bedrogen en deze zal dat ook wel doen”. Vaak hebben ze negatieve ervaringen uit het verleden nog niet volledig verwerkt, en die nemen ze dan, soms zonder dat zelf te beseffen, mee naar hun volgende relatie.

Dubbelzinnig

Een groot aantal mensen wil zich wel binden, maar durft niet. Zij vertonen een dubbelzinnig gedrag, dat zich kan uiten in een aantrekken-afstotenpatroon. Omdat ze al bij voorbaat schrik hebben dat de ander hen gaat verlaten, nemen ze het risico niet om zich aan de persoon te hechten. In zo’n geval werken bindings- en verlatingsangst op mekaar in.