Aan een goede relatie moet je werken. Communicatie, liefde en intimiteit zijn belangrijk in een goede relatie.

Liefde en intimiteit

Wat houdt liefde in?  

Liefde kent veel verschillende vormen. 

Mensen die van mekaar houden voelen zich goed bij elkaar en hebben respect en begrip voor elkaar.

Liefde in je relatie laat je toe te groeien als persoon en sterker in het leven te staan. Liefde zorgt er niet alleen voor dat je elkaar graag ziet, ze kan ook deze effecten hebben:

 • Zelfontplooiing: het ontdekken van nieuwe dingen, gesteund door een partner die je helpt en motiveert om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken. 
 • Bevestiging: je partner bevestigt je in je kijk op de wereld en op doelen die je in het leven wil verwezenlijken. Deze bevestiging geeft een gevoel van geborgenheid.
 • Zelfkennis: door je partner leer je meer over hoe je zelf in elkaar zit en functioneert. Zo krijg je de kans om zowel je positieve als negatieve eigenschappen beter te leren kennen en aan jezelf te werken.
 • Steun: in een liefdevolle relatie weet je dat je bij je partner terecht kan voor steun en hulp op moeilijke momenten.
 • Perspectief: samen beslissen welke richting jullie zullen uitgaan. Je toekomstperspectief wordt duidelijker door aan een gemeenschappelijk doel te werken.

Wat is intimiteit?  

Intimiteit is het verlangen om emotionele steun te geven en te ontvangen en diepste gevoelens en ervaringen te delen. Het is ongedwongen, respectvol en teder met elkaar omgaan. 

Bij lichamelijke intimiteit wordt snel gedacht aan seks, maar intimiteit kan ook bestaan uit knuffelen, in elkaars armen zitten, arm in arm lopen.  

Bij emotionele intimiteit deel je je gevoelens met elkaar. 

Fysieke intimiteit kan los van emotionele intimiteit bestaan. Je kan je heel erg verbonden met iemand voelen zonder lichamelijk contact te hebben of met iemand vrijen waarmee je geen speciale band hebt.  

Niet iedereen kan of durft altijd intiem te zijn. 

Werken aan een goede relatie

Verliefdheid is iets waar je zelf niets voor hoeft te doen, liefde daarentegen vraagt inspanningen.  

Er zijn hiervoor zeven basiselementen: 

 • aanvaarding: dat je de ander neemt zoals hij of zij is, ook op de moeilijke momenten.  
 • positieve illusies: het beste in de ander zien 
 • lichamelijkheid: lichamelijk contact of dicht bij elkaar zijn 
 • aandacht: interesse tonen in je partner en attent zijn 
 • samenhorigheid: een bondgenootschap of ‘wij’ gevoel hebben 
 • zelfstandigheid: jezelf blijven, een positieve identiteit en zelfbeeld hebben los van je partner  
 • spanning: de routine van het dagelijks leven breken en nieuwe dingen proberen 

In elke relatie word je regelmatig met problemen geconfronteerd. Bij een kwaliteitsvolle relatie is het van belang dat beide partners hun emoties kunnen uiten en dat ze conflicten kunnen oplossen en uitpraten. 

Communicatie en conflict oplossen

Communicatie speelt een centrale rol in een liefdesrelatie. Het is niet altijd gemakkelijk om goed met elkaar te praten, je gedachten te verwoorden en contact te leggen met de ander.  

Er bestaan hiervoor een aantal richtlijnen: 

 • geef eenduidige boodschappen: zorg ervoor dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. Vermijd dubbelzinnigheden.  
 • luister actief: vraag door en check of je de ander begrijp klopt in plaats van direct met een antwoord of oplossing te komen. 
 • wees specifiek: vermijd veralgemeningen (zoals “wij doen nooit iets leuks samen”) en stel liever dingen voor (zullen we eens per week uiteten?)  
 • doe geen veronderstellingen: vermijd conclusies te trekken op basis van jouw beeld van je partner 
 • beperk je tot het hier en nu: als je begint over het verleden, kan je partner daar niets mee doen. Als je iets bij hem of haar reduceert tot een karaktertrek, laat je geen mogelijkheid voor verandering.  
 • kom op voor jezelf: wees weerbaar op zelfbewuste wijze. Assertiviteit is gezond: je moet jezelf kennen en waarderen. 
 • schrijf de ander niets voor: zeg de ander niet voor hoe het hoort. Je partner heeft een eigen visie en geweten. Gun hem of haar de tijd om ernaar te handelen.  
 • toon begrip: leef je in de ander in en bevestig hem of haar. Wie zich in een ander kan verplaatsen en zijn of haar gevoelens erkent, zal sneller ervaren dat de ander ook actief mee wil zoeken naar oplossingen. Maak duidelijk dat je niet alleen de redenering van de ander kan volgen, maar dat je ook zijn ervaringen en de emoties die erbij horen begrepen hebt. 
 • uit je positief: let op wat de andere goed doet. Moedig dat gedrag aan. Focussen op wat slecht is of wat je niet wil, helpt niet. 
 • praat in de ik-vorm: zeg bijvoorbeeld niet: “jij kan nooit je ongelijk toegeven” maar “ik heb er moeite mee dat jij je ongelijk niet toegeeft” 

Lees alles over ruzie in je relatie en conflicten oplossen 

Je partner kritiek geven: hoe doe je dat?

Algemene kritiek is kritiek over hoe je bent, zonder dat er een verschil wordt gemaakt tussen situaties. Dan zeg je bijvoorbeeld "je bent altijd te laat".  

Je kan niets tegen zulke kritiek inbrengen en het lijkt alsof er niets aan te veranderen is. Dit komt vaak erg kwetsend over. Het lijkt een afwijzing van wie je bent. 

Specifieke kritiek is kritiek over iets specifieks dat is gebeurd. Dat laatste moet kunnen en kan je iets leren.

Bijvoorbeeld: "ik heb vanavond een half uur op jou gewacht, hoe komt het dat je te laat bent?" Zo’n kritiek is constructief en uitnodigend. 

Hoe weet je of je relatie goed zit?

Er is geen relatietest die je kan zeggen of je relatie goed of slecht zit. Er zijn wel een aantal goede tekenen: 

 • gelijkwaardigheid: jullie zijn evenwaardig, niemand is de baas  
 • veiligheid, vertrouwen en zorg voor elkaar: je kwetst elkaar niet opzettelijk 
 • respect en aanvaarding: in elke relatie zijn er verschillen tussen partner, die je niet altijd kan veranderen. In een fijne relatie heb je respect voor elkaar en voor elkaars verschillen. 

Twijfel je nog? Stel jezelf de vraag: 

 • Voel ik me vrij en gelukkig bij mijn partner?  
 • Heb ik het gevoel dat ik kan praten over wat me dwars zit?  
 • Kan ik mezelf zijn? 

Fasen in een lange relatie

Elke relatie is uniek. Toch volgen de meeste langetermijnsrelaties een patroon dat je in 5 fases kan indelen:  

Verliefdheid

Je spant je in om elkaar goed te leren kennen. Je groeit naar elkaar toe en wil veel tijd met elkaar doorbrengen. Er is veel lichamelijk contact, seks, opwinding en spanning. 

Een koppel worden

Je leert de behoeften en levensstijl van je partner kennen. Je voelt je steeds meer op je gemak bij hem. Jullie raken aan elkaar gewend. Je leert ook elkaars mindere kantjes kennen. 

Een koppel zijn

Je raakt helemaal op je gemak bij je partner. De seksuele relatie voelt (meestal goed en vertrouwd. Sommige koppels ondervinden relationele of seksuele problemen, bijvoorbeeld als de zin in seks afneemt.  

Je eigen weg (terug) vinden

Langzaamaan herontdek je terug je eigen ik. Je maakt opnieuw meer tijd voor wat je zelf leuk vindt, los van je partner. Velen zoeken een eigen hobby of spreken terug meer met vrienden af.  

Samenwerking en aanpassing

Je ontdekt samen hoe je als individu met elkaar kan samenleven. Je vertrouwt elkaar. Verschillen worden geaccepteerd en er is geen angst meer voor afwijzing door je partner.Je past je aan de veranderingen aan, in plaats van telkens de relatie in vraag te stellen. 

Let op: Deze fasen zijn geen handleiding voor je relatie. Maar het kan je geruststellen en een realistisch beeld geven van hoe relaties kunnen verlopen. 

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik te veel bindingsangst of verlatingsangst?

Een beetje bindingsangst of verlatingsangst is normaal. Soms heb je ook een goede reden om je (nog) niet te willen binden. 

Bindingsangst kan problematisch worden als je in een relatie niets wil delen door schik om te veel van je eigen territorium af te staan te geven of te veel van jezelf te tonen.

Verlatingsangst wordt een probleem als je er al voorhand van uitgaat dat de ander niet te vertrouwen is en je de relatie geen kans geeft. 

Is het normaal dat ik twijfel over mijn relatie?

Ja, iedereen twijfelt wel eens aan zijn relatie. Twijfels zijn normaal. Er is geen formule om uit te maken of je twijfels belangrijk genoeg zijn om de relatie te beëindigen.  

Als de dieptepunten in je relatie aanhouden en je je hierdoor meestal ongelukkig voelt, is het tijd om in te grijpen. 

Hoe weet ik of ik iemand echt graag zie?

Omdat iemand graag zien iets heel persoonlijks is, is dat moeilijk te bepalen. 

Een aantal dingen die je kan voelen als je iemand graag ziet zijn: 

 • rust of vertrouwen  
 • passie  
 • warmte  
 • zekerheid of veiligheid  
 • zorg 
 • respect  
 • betrokkenheid  
 • geborgenheid  
 • aantrekking 
   

Is het mogelijk om twee mensen tegelijk graag te zien?

Ja, dat kan. Al kan dat binnen een monogame relaties moeilijk zijn.  

Er bestaan verschillende vormen van liefde. Je kan zonder problemen de ene soort liefde voor de één voelen, en een ander soort liefde voor een ander. 
 

Zijn conflicten slecht voor mijn relatie?

Nee, niet noodzakelijk.  

Conflicten horen bij een relatie en kunnen goed zijn voor je relatie. Door dingen af en toe eens stevig te bespreken, komt er beweging in een relatie. Zo dwing je elkaar om telkens een stukje te groeien. 

Wanneer hebben de meesten hun eerste relatie?

Veel jongeren hebben hun eerste relatie rond hun 17-18 jaar.

Meestal duren deze relaties een paar weken tot een paar maanden. 1 op de 10 jongeren heeft een relatie die minstens 2 jaar duurt. 

Sommigen hebben al jonger een relatie, anderen pas veel later. Voor iedereen ligt het anders. Er is geen bepaalde leeftijd waarop je er klaar voor moet zijn en dan ook nog eens snel de ware moet tegenkomen.