Een goede relatie komt niet vanzelf. Het is niet genoeg om verliefd te zijn op elkaar. Communicatie, liefde en intimiteit zijn belangrijk in een goede relatie.

Liefde en intimiteit

Wat houdt liefde in?  

Liefde kent veel verschillende vormen. Er is liefde als een gevoel en er is liefde als een gedrag. 

 • Liefde als een gevoel: mensen die van mekaar houden, voelen zich goed bij elkaar en hebben respect en begrip voor elkaar. 
 • Liefde als gedrag betekent dat men elkaar probeert gelukkig te maken. 

Door liefde kan je sterker in het leven staan, je kan meer aan.   

Liefde kan er ook voor zorgen dat je groeit als persoon, je wordt ‘vollediger’. Je ontdekt nieuwe dingen dankzij de steun van je partner.

Jullie helpen elkaar om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.  

Door je partner leer je ook hoe je in elkaar zit en hoe je werkt. Je leert je goede kanten kennen, maar ook je minder goede kanten. Daar kan je dan iets aan doen. 

Jullie vinden het goed wat de ander wil bereiken. Jullie weten ook dat de ander je zal steunen als dat nodig is.  

Jullie kunnen samen beslissen welke richting jullie uitgaan. Samen één doel hebben is vaak goed voor een relatie.  

Wat is intimiteit?  

Intimiteit ontstaat door gevoelens en ervaringen en hoe je je daarbij voelt, met elkaar te delen. Het is ongedwongen, respectvol en teder met elkaar omgaan. Jullie voelen je verbonden met elkaar. 

 • Bij emotionele intimiteit deel je je gevoelens met elkaar.  
 • Fysieke of lichamelijke intimiteit is je intimiteit door lichamelijk contact tonen. Bijvoorbeeld door te knuffelen, hand in hand te lopen of samen te dansen. Je kan dat ook door te kussen of door verschillende vormen van seks te hebben.  

Fysieke en emotionele intimiteit zijn niet altijd met elkaar verbonden. Dat moet ook niet.

Jullie kunnen emotioneel intiem met elkaar zijn zonder lichamelijk contact. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte aan lichamelijk contact. En soms durf of kan je niet fysiek intiem zijn elkaar.  

Omgekeerd kan je ook fysiek contact met iemand hebben, zonder emotionele intimiteit. Jullie kunnen bijvoorbeeld seks hebben elkaar zonder een emotioneel diepe band tussen jullie. 

Werken aan een goede relatie

Verliefdheid komt vanzelf. Daar moet je niets voor doen. Voor liefde moet je wel iets doen.

 • Je aanvaardt de ander zoals die persoon is. Ook als het moeilijk gaat.
 • Je ziet het beste in de ander.
 • Het kan ook helpen om lichamelijk contact te hebben of dicht bij elkaar te zijn.
 • Je bent geïnteresseerd in de ander en toont dat ook. Je hebt aandacht voor de ander. Je bent attent voor de ander.
 • Jullie hebben samen een 'wij'-gevoel.
 • Het is ook belangrijk dat je jezelf blijft. Je hebt een positief gevoel over jezelf los van je partner.
 • Je probeert nieuwe dingen uit en doet niet altijd hetzelfde.

In elke relatie kunnen er problemen zijn. Belangrijk is dat jullie beiden kunnen zeggen hoe jullie jullie daarbij voelen. In een relatie praten jullie ruzies uit en probeert ze op te lossen.  

Communicatie en conflict oplossen

In een liefdesrelatie is het heel belangrijk om goed met elkaar te kunnen praten. Het is niet altijd makkelijk om echt contact met elkaar te hebben. Of om te zeggen wat je echt denkt. Dit kan jullie helpen:

 • Wees duidelijk: Zorg ervoor dat wat je zegt, ook is wat je voelt en wat je doet. Vermijd om dingen te zeggen die de ander op verschillende manieren kan verstaan.
 • Luister actief: Begin niet meteen te antwoorden of een oplossing te bedenken als de ander iets zegt. Luister, herhaal hoe jij het verstaat en vraag of dat inderdaad is wat de ander bedoelt.
 • Vermijd heel algemene klachten (zoals "Wij doen nooit iets leuk samen") en doe zelf voorstellen (zoals "Zullen we een keer per week gaan eten?").
 • Doe geen veronderstellingen: Ga er niet van uit dat je weet wat de ander zal doen of zeggen.
 • Praat niet over het verleden: Aan het verleden kan jij of je partner niets veranderen, dat is voorbij. Praat over het 'nu'.
 • Vermijd de schuld te leggen bij het karakter van de ander. Dat kan de ander toch niet veranderen.
 • Kom op voor jezelf. Het is belangrijk om je grenzen te stellen. Maar doe dat op een rustige en zelfzekere manier.
 • Zeg niet wat de ander moet doen. De ander heeft ook een geweten. Geef je partner de kans om erover na te denken en het eventueel anders te doen.  
 • Toon dat je de ander begrijpt. Probeer te voelen wat de ander voelt. Als je dat ook zegt, zal de ander ook makkelijker mee zoeken naar een oplossing. Vertel ook aan de ander dat je begrijpt waarom de ander zich zo voelt of zo doet. 
 • Moedig de ander aan als die iets goed doet. Als je het enkel hebt over wat slecht gaat, geraken jullie niet vooruit.
 • Zeg hoe jij je bij bepaalde zaken voelt, niet wat de ander fout doet. Dus niet "Jij kan nooit je ongelijk toegeven" maar "ik vind het moeilijk dat jij je ongelijk niet toegeeft." 

Lees alles over ruzie in je relatie en conflicten oplossen 

Je partner kritiek geven: hoe doe je dat?

Geef 'specifieke kritiek', niet 'algemene kritiek'. Wat wil dat zeggen?

Bij 'algemene kritiek' hou je geen rekening met verschillende situaties. Je zegt dan bijvoorbeeld: "Jij bent altijd te laat."
Bij zulke kritiek lijkt het alsof de ander niet kan veranderen. Dat komt kwetsend over. Het lijkt een afwijzing van wie de ander echt is. 

Bij 'specifieke kritiek' heb je het over één situatie. Bijvoorbeeld: "Ik heb vanavond een half uur op jou gewacht, hoe komt het dat je te laat bent?" 
Bij deze kritiek kan de andere persoon een uitleg geven. Jullie kunnen erover spreken en zoeken naar een oplossing voor de toekomst. 

Hoe weet je of je relatie goed zit?

Een relatie betekent voor iedereen iets anders. Dat is ook oké.

Wat iemand een goede relatie vindt, zal een ander geen goede relatie vinden. Er is geen relatietest die je kan zeggen of je relatie goed of slecht zit.  

De meeste mensen vinden dit belangrijk in een relatie: 

 • Jullie zijn evenwaardig, jullie beslissen samen. Je voelt je niet onder druk gezet om dingen te doen die je liever niet doet. 
 • Jullie kwetsen elkaar niet. Jullie respecteren en aanvaarden elkaar, ook waarin jullie verschillen. 
 • Jullie dragen zorg voor elkaar en hebben vertrouwen in elkaar.  
 • Jullie hebben echt iets voor elkaar over. Er is evenwicht tussen jullie in wat je geeft en krijgt. 
 • Jullie voelen je goed en veilig bij elkaar.   

Hulp zoeken bij relatieproblemen?

Vinden jullie geen oplossing voor jullie relatieproblemen? Dan kunnen jullie hulp zoeken bij een relatietherapeut.

Fasen in een lange relatie

Elke relatie is uniek. Toch volgen de meeste langetermijnsrelaties een patroon dat je in 5 fases kan indelen:  

Verliefdheid

Je spant je in om elkaar goed te leren kennen. Je groeit naar elkaar toe en wil veel tijd met elkaar doorbrengen. Er is veel lichamelijk contact, seks, opwinding en spanning. 

Een koppel worden

Je leert de behoeften en levensstijl van je partner kennen. Je voelt je steeds meer op je gemak bij hem. Jullie raken aan elkaar gewend. Je leert ook elkaars mindere kantjes kennen. 

Een koppel zijn

Je raakt helemaal op je gemak bij je partner. De seksuele relatie voelt (meestal goed en vertrouwd. Sommige koppels ondervinden relationele of seksuele problemen, bijvoorbeeld als de zin in seks afneemt.  

Je eigen weg (terug) vinden

Langzaamaan herontdek je terug je eigen ik. Je maakt opnieuw meer tijd voor wat je zelf leuk vindt, los van je partner. Velen zoeken een eigen hobby of spreken terug meer met vrienden af.  

Samenwerking en aanpassing

Je ontdekt samen hoe je als individu met elkaar kan samenleven. Je vertrouwt elkaar. Verschillen worden geaccepteerd en er is geen angst meer voor afwijzing door je partner. Je past je aan de veranderingen aan, in plaats van telkens de relatie in vraag te stellen. 

Let op: Deze fasen zijn geen handleiding voor je relatie. Maar het kan je geruststellen en een realistisch beeld geven van hoe relaties kunnen verlopen. 

Veelgestelde vragen

Wat doe ik met bindingsangst of verlatingsangst?

Bindingsangst is als je het moeilijk vindt om je te binden aan iemand. Je wil vermijden dat je je niet langer vrij voelt.  Verlatingsangst is als je constant bang bent dat je partner je zal verlaten. 

Een beetje bindingsangst of verlatingsangst is normaal. Soms heb je ook een goede reden om je (nog) niet te willen binden. Je kan ook bindingsangst hebben door vorige, slechte ervaringen. Het kan goed zijn om daarover te praten met je nieuwe partner. 

Bindingsangst kan een probleem zijn als je in je relatie niets emotioneel wilt delen of je je gevoelens niet wilt of durft te tonen. Ook als je constant vrij wilt zijn, kan bindingsangst een probleem vormen. 

Verlatingsangst kan een probleem zijn als je er al op voorhand van uitgaat dat de ander niet te vertrouwen is. Je denkt al vanaf het begin dat de relatie niet zal lukken. Het is ook niet aangenaam voor je partner als je die constant wil controleren. 

Is het normaal dat ik twijfel over mijn relatie?

Twijfels zijn normaal. Iedereen kan wel eens twijfelen aan een relatie. Het betekent niet dat je relatie niet goed is. Twijfel je aan je relatie? Misschien, kan je dit met je partner te bespreken. Dit kan helpen, maar het kan ook betekenen dat jij of je partner de relatie liever wil beëindigen. 

Onderzoek toont aan dat vier soorten gedrag tussen partners het einde van een relatie kunnen aankondigen: 

 • Kritiek: vaak kritiek op elkaar hebben 
 • Minachting: de partner als minderwaardig bekijken en behandelen 
 • In de verdediging gaan: op zo’n manier reageren alsof alles wat je partner zegt een ‘aanval’ is op jou 
 • Onverschilligheid: je weinig aantrekken van de ander 

Is het mogelijk om twee mensen tegelijk graag te zien?

Ja, dat kan.

Er bestaan verschillende soorten ‘graag zien’. Bijvoorbeeld: ouders zien hun kinderen graag en zien elkaar graag, maar elk op een andere manier. Een ander voorbeeld: je kan een partner hebben en een vriend of vriendin die je graag ziet als vriend of vriendin, zonder daar een relatie mee te willen.   

Het is belangrijk om daarover te spreken in je relatie.

Ofwel is de relatie exclusief: enkel jullie hebben een relatie.

Maar het kan ook zijn dat jij of je partner afspreken dat jullie ook nog één of meerdere relaties met anderen hebben. Het is dan wel belangrijk dat alle partners dat ook weten en ermee akkoord gaan. 

Zijn conflicten slecht voor mijn relatie?

Nee, niet noodzakelijk.  

Conflicten horen bij een relatie en kunnen goed zijn voor je relatie. Ook als je denkt dat je partner de ideale is, komen er nog verschillen boven. 

Binnen een goede relatie zijn er soms verschillen die opgelost moeten worden. Door dingen af en toe eens stevig te bespreken, komt er beweging in een relatie. Zo help je elkaar om telkens een stukje te groeien. 

Wanneer hebben de meesten hun eerste relatie?

De meeste mensen hebben hun eerste relatie rond hun 17-18 jaar. 

Meestal duren deze relaties een paar weken tot een paar maanden. 1 op de 10 jongeren heeft een relatie die minstens 2 jaar duurt.  

Sommigen hebben al jonger een relatie, anderen pas veel later.

Voor iedereen ligt het anders. Belangrijk is dat je je er klaar voor voelt. Misschien kom je ook niet meteen de ware tegen. Of misschien wil je enkel een relatie met de persoon waarmee je zal trouwen. Of misschien twijfel je of je een relatie met een man of een vrouw wil of op beide valt.