Een liefdesrelatie waarin alle partners zich goed voelen, komt niet vanzelf. Het is niet genoeg om verliefd te zijn op elkaar. Communicatie, liefde en intimiteit zijn belangrijk in een goede liefdesrelatie. 

Liefde en intimiteit

Wat houdt liefde in?   

Liefde kent veel verschillende vormen. Er is bijvoorbeeld liefde voor je vrienden en vriendinnen, voor je ouders, je kinderen, je familie, je liefdespartner(s) enzovoort. 

Liefde is iets wat je voelt 

Mensen die van mekaar houden, voelen zich goed bij elkaar en hebben respect en begrip voor elkaar. 

Liefde is iets wat je doet 

Liefde als gedrag betekent dat men elkaar probeert gelukkig te maken.  

Door liefde sta je sterker in het leven, je kan meer aan.    

Liefde kan er ook voor zorgen dat je groeit als persoon, je wordt ‘vollediger’. Je ontdekt nieuwe dingen dankzij de steun van je liefdespartner(s). 

Jullie helpen elkaar om nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.   

Door je liefdespartner(s) leer je ook hoe je in elkaar zit en hoe je werkt. Je leert je goede kanten kennen, maar ook je minder goede kanten. Daar kan je dan iets aan doen.  

Jullie vinden het goed wat je liefdespartner wil bereiken. Jullie weten ook dat de ander je zal steunen als dat nodig is.   

Jullie kunnen samen beslissen welke richting jullie uitgaan. Samen één doel hebben is vaak goed voor een liefdesrelatie.   

Wat is intimiteit?   

Intimiteit ontstaat door gevoelens en ervaringen met elkaar te delen. Het is spontaan en natuurlijk, respectvol en teder met elkaar omgaan. Jullie voelen je verbonden met elkaar.  

 • Bij emotionele intimiteit deel je je gevoelens met elkaar.   
 • Fysieke of lichamelijke intimiteit is je intimiteit door lichamelijk contact tonen. Bijvoorbeeld door te knuffelen, hand in hand te lopen of samen te dansen. Je kan dat ook door te kussen of door verschillende vormen van seks te hebben.   

Fysieke en emotionele intimiteit gaan niet altijd samen. Dat moet ook niet. 

Jullie kunnen emotioneel intiem met elkaar zijn zonder lichamelijk contact. Niet iedereen heeft dezelfde behoefte aan lichamelijk contact. En soms durf of kan je niet fysiek intiem zijn met elkaar.  Of je wil het nog niet. 

Omgekeerd kan je ook fysiek contact met iemand hebben, zonder emotionele intimiteit. Jullie kunnen bijvoorbeeld seks hebben met elkaar zonder een emotioneel diepe band tussen jullie.  

Werken aan een goede relatie

Verliefdheid komt vanzelf. Daar moet je niets voor doen. Voor liefde moet je wel iets doen. 

 • Je aanvaardt de ander zoals die persoon is. Ook als het moeilijk gaat. 
 • Je ziet het beste in de ander. 
 • Het kan ook helpen om lichamelijk contact te hebben of dicht bij elkaar te zijn. 
 • Je bent geïnteresseerd in de ander en toont dat ook. Je hebt aandacht voor de ander. 
 • Jullie hebben samen een 'wij'-gevoel. 
 • Het is ook belangrijk dat je jezelf blijft. Je hebt een positief gevoel over jezelf los van je partner. 
 • Je probeert nieuwe dingen uit en doet niet altijd hetzelfde. 

Communicatie en conflict oplossen

In elke relatie kunnen er problemen zijn. Het helpt een liefdesrelatie vooruit als je goed met elkaar kan praten. Het is wel niet altijd makkelijk om echt contact met elkaar te hebben. Of om te zeggen wat je echt denkt. Dit kan jullie helpen: 

 • Wees duidelijk: Zorg ervoor dat wat je zegt, ook is wat je voelt en wat je doet. Vermijd om dingen te zeggen die de ander op verschillende manieren kan verstaan. 
 • Luister actief: Begin niet meteen te antwoorden of een oplossing te bedenken als de ander iets zegt. Luister, herhaal hoe jij het verstaat en vraag of dat inderdaad is wat de ander bedoelt. 
 • Vermijd heel algemene klachten (zoals "Wij doen nooit iets leuk samen") en doe zelf voorstellen (zoals "Zullen we één keer per week gaan eten?"). 
 • Doe geen veronderstellingen: Denk niet onmiddellijk dat je weet wat de ander zal doen of zeggen. 
 • Praat niet over het verleden: Aan het verleden kan jij of je partner niets veranderen, dat is voorbij. Praat over het 'nu'. 
 • Kom op voor jezelf. Het is belangrijk om je grenzen te stellen. Maar doe dat op een rustige en zelfzekere manier. 
 • Zeg niet wat de ander moet doen. De ander heeft ook een geweten. Geef je partner de kans om erover na te denken en het eventueel anders te doen.   
 • Toon dat je de ander begrijpt. Probeer te voelen wat de ander voelt. Zeg dat ook. Dan zal de ander ook makkelijker mee zoeken naar een oplossing. Vertel ook aan de ander dat je begrijpt waarom de ander zich zo voelt of zo doet.  
 • Moedig de ander aan als die iets goed doet. Als je het enkel hebt over wat slecht gaat, geraken jullie niet vooruit. 
 • Zeg hoe jij je bij bepaalde zaken voelt, zeg niet wat de ander fout doet. Dus niet "Jij kan nooit je ongelijk toegeven" maar "ik vind het moeilijk dat jij je ongelijk niet toegeeft."  

Lees alles over ruzie in je relatie en conflicten oplossen 

Je partner kritiek geven: hoe doe je dat?

Geef 'specifieke kritiek', niet 'algemene kritiek'. Wat wil dat zeggen? 

Bij 'algemene kritiek' hou je geen rekening met verschillende situaties. Je zegt dan bijvoorbeeld: "Jij bent altijd te laat." 
Bij zulke kritiek lijkt het alsof de ander niet kan veranderen. Dat komt kwetsend over. Het lijkt een afwijzing van wie de ander echt is.  

Bij 'specifieke kritiek' heb je het over één situatie. Bijvoorbeeld: "Ik heb vanavond een half uur op jou gewacht, hoe komt het dat je te laat bent?"  
Bij deze kritiek kan de andere persoon een uitleg geven. Jullie kunnen erover spreken en zoeken naar een oplossing voor de toekomst.

Hoe weet je of je relatie goed zit?

Een liefdesrelatie betekent voor iedereen iets anders. Dat is ook oké. 

Wat de ene een goede relatie vindt, zal een ander geen goede relatie vinden. Er is geen relatietest die je kan zeggen of je relatie goed of slecht zit.   

De meeste mensen vinden dit belangrijk in een relatie:  

 • Jullie voelen je goed en veilig bij elkaar.    
 • Jullie zijn evenwaardig. Je voelt je niet onder druk gezet om dingen te doen die je liever niet doet. Jullie proberen zoveel mogelijk samen te beslissen als het over zaken gaat die voor jullie beiden belangrijk zijn. 
 • Jullie kwetsen elkaar niet. Jullie respecteren en aanvaarden elkaar, ook waarin jullie verschillen.  
 • Jullie dragen zorg voor elkaar en hebben vertrouwen in elkaar.   
 • Jullie hebben echt iets voor elkaar over. Er is een evenwicht tussen jullie in wat je geeft en krijgt. 

Hulp zoeken bij relatieproblemen?

Vinden jullie geen oplossing voor jullie relatieproblemen? Dan kunnen jullie hulp zoeken bij een relatietherapeut.

Fasen in een lange relatie

Elke liefdesrelatie is uniek. Toch zal je in veel lange relaties deze 5 fases herkennen.  

 1. Verliefdheid: Je spant je in om elkaar goed te leren kennen. Je groeit naar elkaar toe en wil veel tijd met elkaar doorbrengen. Bij sommigen is er veel lichamelijk contact, seks, opwinding en spanning.  
 2. Een koppel worden: Je leert je liefdespartner beter kennen: waar houdt je partner van, wat heeft je partner nodig? Je voelt je steeds meer op je gemak bij je partner. Jullie raken aan elkaar gewend. Je leert ook elkaars mindere kantjes kennen.  
 3. Een koppel zijn: Je raakt helemaal op je gemak bij je partner. Hebben jullie seks met elkaar, dan voelt dat meestal goed en vertrouwd. Sommige koppels hebben af en toe relationele of seksuele problemen, bijvoorbeeld als de zin in seks afneemt.  Of de ene wil al seks, de ander wil dat niet of wil liever wachten. 
 4. Je eigen weg (terug) vinden: Langzaamaan herontdek je terug je eigen ik. Je maakt opnieuw meer tijd voor wat je zelf leuk vindt, los van je partner. Velen zoeken een eigen hobby of spreken terug meer met vrienden af.   
 5. Samenwerken en je aanpassen: Je ontdekt samen hoe jullie een koppel kunnen zijn en toch jezelf blijven. Je vertrouwt elkaar. Verschillen worden geaccepteerd en er is geen angst meer voor afwijzing door je partner. Jullie passen je aan de veranderingen aan, in plaats van telkens de relatie in vraag te stellen.  

Let op: Deze fasen zijn geen handleiding voor je liefdesrelatie. Elke liefdesrelatie kan anders zijn. Maar het kan je geruststellen en een beeld geven van hoe relaties in het echte leven kunnen verlopen.  

Veelgestelde vragen

Wat doe ik met bindingsangst of verlatingsangst?

Bindingsangst is als je het moeilijk vindt om je te binden aan iemand. Je wil vermijden dat je je niet langer vrij voelt.  Verlatingsangst is als je constant bang bent dat je partner je zal verlaten.  

Een beetje bindingsangst of verlatingsangst is normaal. Soms heb je ook een goede reden om je (nog) niet te willen binden. Je kan ook bindingsangst hebben door vorige, slechte ervaringen. Het kan goed zijn om daarover te praten met je nieuwe liefdespartner.  

Bindingsangst kan een probleem zijn als je in je relatie geen emoties wil delen of je je gevoelens niet wilt of durft te tonen. Ook als je constant vrij wilt zijn, kan bindingsangst een probleem vormen.  

Verlatingsangst kan een probleem zijn als je er al op voorhand van uitgaat dat de ander niet te vertrouwen is. Je denkt al vanaf het begin dat de liefdesrelatie niet zal lukken. Het is ook niet aangenaam voor je partner als je die constant wil controleren.

Is het normaal dat ik twijfel over mijn relatie?

Twijfels zijn normaal. Iedereen kan wel eens twijfelen aan een relatie. Het betekent niet dat je relatie niet goed is. Twijfel je aan je relatie? Misschien, kan je dit met je partner te bespreken. Dit kan helpen, maar het kan ook betekenen dat jij of je partner de relatie liever wil beëindigen.  

Liefdesrelaties eindigen vaak, als de volgende zaken zich voordoen: 

 • Kritiek: vaak kritiek op elkaar hebben  
 • Minachting: de partner als minderwaardig bekijken en behandelen  
 • In de verdediging gaan: op zo’n manier reageren alsof alles wat je partner zegt een ‘aanval’ is op jou  
 • Onverschilligheid: je weinig aantrekken van de ander  

Is het mogelijk om twee mensen tegelijk graag te zien?

Ja, dat kan.  

Er bestaan verschillende soorten ‘graag zien’. Bijvoorbeeld: ouders zien hun kinderen graag en zien elkaar graag, maar elk op een andere manier. Een ander voorbeeld: je kan een partner hebben en een vriend of vriendin die je graag ziet als vriend of vriendin, zonder daar een relatie mee te willen.    

Daarnaast kan je iemand graag zien zoals in een liefdesrelatie. Maar je kan ook liefde voelen voor meer dan één persoon. 

Maak daarover afspraken in je relatie. 

Ofwel is de relatie exclusief: enkel jullie hebben een relatie. 

Maar jij en je partner kunnen afspreken dat jullie ook nog één of meerdere liefdesrelaties met anderen hebben. Dat kan met seks zijn of zonder seks zijn. Of het kan enkel om seks gaan, niet om een liefdesrelatie. Het is dan wel belangrijk dat alle partners dat ook weten en ermee akkoord gaan.  

Zijn conflicten slecht voor mijn relatie?

Nee, niet noodzakelijk.   

Conflicten horen bij een relatie en kunnen goed zijn voor je relatie. Ook als je denkt dat je partner de ideale is, komen er nog verschillen boven.  

Binnen een goede relatie zijn er soms verschillen die opgelost moeten worden omdat ze steeds voor ruzies zorgen. Door dingen af en toe eens stevig te bespreken, komt er beweging in een relatie. Zo help je elkaar om telkens een stukje te groeien.

Wanneer hebben de meesten hun eerste relatie?

De meeste mensen hebben hun eerste liefdesrelatie rond 17-18 jaar.  

Meestal duren deze relaties een paar weken tot een paar maanden. 1 op de 10 jongeren heeft een relatie die minstens 2 jaar duurt.   

Sommigen hebben al jonger een liefdesrelatie, anderen pas veel later. 

Voor iedereen ligt het anders. Belangrijk is dat je je er klaar voor voelt. Misschien kom je ook niet meteen de ware tegen. Of misschien wil je enkel een relatie met de persoon waarmee je zal trouwen. Of misschien wil je wachten tot anderen je meehelpen om iemand te vinden. Of misschien twijfel je of je een relatie met een man of een vrouw wil of op beide valt.