Als je lief je bedriegt, wordt je vertrouwen geschonden. Trouw en vertrouwen zijn waarden die door velen belangrijk worden gevonden binnen een relatie.

Om dit vertrouwen te herstellen is het belangrijk dat je communiceert met je lief. Ga op de eerste plaats na of je lief je wel effectief bedriegt of berust je gevoel enkel op een vermoeden. Spreek je lief hierover aan en ga na wat er precies aan de hand is.

Bespreek de verwachtingen en afspraken die jullie maakten binnen jullie relatie over trouw en eerlijkheid. Zijn deze afspraken niet nagekomen of zijn er grenzen overschreden dan is het belangrijk hierover open te praten om samen na te gaan hoe jullie dit bedrog gaan plaatsen binnen de relatie en hoe jullie ermee gaan omgaan.

Probeer je lief duidelijk te maken waar je grenzen liggen en wat zijn of haar bedrog bij jou teweegbrengt.