De maatschappij verwacht vaak nog steeds van hen dat zij een actieve rol opnemen, als het gaat over seks. Ook is het zo dat zij op een gemakkelijkere wijze opgewonden geraken dan vrouwen. 

Zien versus voelen

Er bestaat een verschil in opwinding tussen mannen en vrouwen: zo is het voor de meeste mannen gemakkelijker en duidelijker om opwinding te voelen dan voor de meeste vrouwen.

Mannen worden voornamelijk opgewonden van dingen die ze zien (visuele prikkels). Bijvoorbeeld: ze zien het lichaam van hun vriendin, ze kijken naar porno, ze focussen op een bepaald lichaamsdeel,... Terwijl vrouwen voornamelijk opgewonden geraken van aanrakingen (tactiele prikkels). Bijvoorbeeld gestreeld of gemasseerd te worden. Het is dus 'gemakkelijker' om opgewonden te worden als man omdat visuele prikkels meer aanwezig zijn dan tactiele prikkels.

Bovendien is het voor mannen erg duidelijk wanneer ze opgewonden zijn. Ze voelen en zien hun penis stijf worden. Bij vrouwen wordt de vagina vochtiger als ze opgewonden worden, maar gezien dat in het lichaam gebeurt, is dat moeilijker op te merken.

Dubbele moraal

In de maatschappij bestaat er een verwachtingspatroon over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Volgens die rolverdeling hebben mannen veel zin in seks en nemen zij een actieve houding aan, zowel op vlak van verleiden als het aanzetten tot seks. Van vrouwen wordt een meer passieve en onderdanige houding verwacht waarbij zij seks af en toe moeten weigeren en de man afremmen. Vrouwen die een actieve rol opnemen in het verleidingsspel of vaker casual sex hebben worden al sneller als losbandig bestempeld en ook in een partnerrelatie kan dit meespelen. Die dominante rol van de man kan effect hebben tot bij het initiatief nemen tot seks, maar ook bij het vrijen zelf waarin de man een leidende rol opneemt en de vrouw volgt.

Dit zijn tendenzen, maar dezen zijn in evolutie. Mannen en vrouwen groeien op dit vlak dichter naar mekaar toe, en natuurlijk zijn er ook veel individuele verschillen.