Met seksueel gedrag bedoelen we niet alleen neuken, maar ook kussen, aanraken tot zelfs het geven van seksuele opmerkingen. Wanneer gaat een bepaald gedrag over de grens?

  • Toestemming: We geven allebei toestemming en vinden het ok. Ik weet zeker  of ik dit wil? Of de ander dit wil? Ik zeg het wanneer ik dit niet wil. Ik dring niet aan bij de ander wanneer die niet wil.
  • Vrijwilligheid: ik doe iets omdat ik het wil, niet om de andere blij te maken of omdat ik bang ben van de gevolgen. Ik chanteer de andere niet om iets te doen.
  • Gelijkwaardigheid: seksueel contact met iemand die veel ouder, sterker of slimmer is, is niet ok. Ook niet met iemand die jonger of zwakker is.
  • Leeftijdsgeschikt: ik doe geen dingen waar ik te jong voor ben.
  • Context: ik hou rekening met mijn omgeving en doe geen dingen die anderen zouden kunnen storen of choqueren.
  • Zelfrespecterend: ik stel geen gedrag dat me zou kunnen schaden. Ik berokken niemand (psychische of lichamelijke) schade.