Met seksueel gedrag bedoelen we niet alleen neuken, maar ook kussen, aanraken tot zelfs het geven van seksuele opmerkingen. Wanneer gaat een bepaald gedrag over de grens?

  • Toestemming: We geven allebei toestemming en vinden het ok. Ik weet zeker  of ik dit wil? Of de ander dit wil? Ik zeg het wanneer ik dit niet wil. Ik dring niet aan bij de ander wanneer die niet wil.
  • Vrijwilligheid: ik doe iets omdat ik het wil, niet om de andere blij te maken of omdat ik bang ben van de gevolgen. Ik chanteer de andere niet om iets te doen.
  • Gelijkwaardigheid: seksueel contact met iemand die veel ouder, sterker of slimmer is, is niet ok. Ook niet met iemand die jonger of zwakker is.
  • Leeftijdsgeschikt: ik doe geen dingen waar ik te jong voor ben.
  • Context: ik hou rekening met mijn omgeving en doe geen dingen die anderen zouden kunnen storen of choqueren.
  • Zelfrespecterend: ik stel geen gedrag dat me zou kunnen schaden. Ik berokken niemand (psychische of lichamelijke) schade.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor. Je hoeft het niet altijd ver te zoeken.

Het komt voor binnen een relatie, de schoolcontext, binnen het gezin, het uitgaansleven, op internet,…Vanaf dat je voelt dat iemand over jouw grens gaat met een seksuele opmerking of handeling, is er sprake van seksueel overschrijdend gedrag.

De meerderheid van de voorvallen geven we niet aan. Daarom hebben we er ook geen cijfers van. Wel van misbruik, aanranding en verkrachting. In België was in 2010 ongeveer 8,9% van de meisjes slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de jongens bedroeg dit 3,2%.

In vele gevallen wordt misbruik niet vermeld. Daarom zijn deze cijfers niet volledig.