De strafwet heeft het ook over seks. Een aantal bepalingen geven aan welk gedrag door de maatschappij als ongewenst of in strijd met de goede zeden ervaren wordt.

Welk seksueel gedrag is strafbaar? De samenleving gaat uit van 2 principes:

 1. seksualiteit is iets dat privé beleefd moet worden
 2. er moet een geldige toestemming zijn van alle betrokken voor seksueel getinte contacten

Alles wat in strijd is met deze uitgangspunten, kan als ongewenst worden ervaren en strafbaar zijn.

Daarnaast legt de strafwet ook enkele beperkingen op aan de seksualiteitsbeleving. De bekendste beperking is die op basis van de leeftijd, die er is om minderjarigen te beschermen tegen seksueel misbruik door (jong)volwassenen.

Strafbare seksuele handelingen worden zwaarder of lichter bestraft naargelang onder andere:

 • ernst van de feiten
 • duur of herhaling ervan
 • leeftijd van het slachtoffer
 • kwetsbare toestand van het slachtoffer 
 • familiebanden met het slachtoffer 

Strafbare seksuele feiten en handelingen zijn de volgende:

aantasting van de seksuele integriteit

Aantasting van de seksuele integriteit is elke opgedrongen fysieke seksuele handeling zonder penetratie. Het gaat meestal over het aanraken of ontbloten van de borsten, van de geslachtsorganen of van de intieme zones daarrond. Aantasting van de seksuele integriteit wordt ook ‘aanranding’ genoemd.

verkrachting

Gedwongen seks mét penetratie staat gelijk aan verkrachting. De strafwet omschrijft verkrachting als 'elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt'. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk zijn.

openbare zedenschennis

Onder openbare schennis van de zeden vallen verschillende misdrijven zoals exhibitionisme (aan andermans zicht opdringen van de eigen ontblote geslachtsdelen of van een seksuele daad op een openbare plaats of op een plaats die zichtbaar is voor het publiek) en extreem pornografisch materiaal verspreiden. 

strafbare incest

Incest, seksuele betrekkingen met iemand van het gezin, is niet strafbaar, tenzij één van de betrokkenen jonger is dan 18 jaar. 

seksuele intimidatie op het werk

Dit zijn onder meer handtastelijkheden of seksueel getinte opmerkingen van collega's

seksisme

Hieronder verstaan we gedrag dat bedoeld is om iemand te vernederen op basis van zijn of haar geslacht. Er moeten getuigen aanwezig zijn om van seksisme te kunnen spreken

prostitutie

Gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is strafbaar.

strafbare porno

Porno bekijken en ervoor betalen is niet strafbaar zolang de mensen op de beelden meerderjarig zijn. 
Het maken en verspreiden van porno is strafbaar indien: 

 • je er min 18-jarigen bij betrekt;  

 • je er mensen bij betrekt die voor het maken of publiceren geen toestemming hebben gegeven;  

 • er schadelijke seksuele activiteiten (seks met dieren bijvoorbeeld) of seksueel geweld worden afgebeeld;  

 • het extreme beelden bevat die van die aard zijn om bij een normaal en redelijk persoon traumatiserende of andere psychisch schadelijke gevolgen teweeg te brengen. 

grooming

Als volwassene online of offline een minderjarige (- 18 jaar) benaderen om een vertrouwensband op te bouwen met het oog op seksuele doeleinden, is strafbaar.

parafilieën

Sommige parafilieën worden door de wet bestraft: seks met dieren en pedoseksualiteit (seksuele gedragingen op kinderen). Ook voyeurisme en exhibitionisme indien er geen toestemming is.

seksueel beeldmateriaal maken en verspreiden

Het opnemen van seksueel beeld- of geluidsmateriaal zonder toestemming is strafbaar. Ook het verspreiden of doorsturen ervan zonder toestemming is strafbaar, zelfs al werden de beelden met toestemming gemaakt. Beiden zijn vormen van grensoverschrijdende sexting. Het uitwisselen van seksueel beeld-of geluidsmateriaal met wederzijdse toestemming en vrijwilligheid is op zich niet strafbaar. Lees meer over sexting.

genitale verminking

Genitale verminking houdt het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de uitwendige geslachtsdelen van (jonge) meisjes in.

 

Sensoa is geen juridische instantie. We geven op deze pagina beknopt weer wat strafbaar is. Bekijk de volledige strafwet op de website van fgov.be. Voor uitgebreid juridisch advies contacteer je een advocaat of een CAW.