De strafwet heeft het ook over seks. Een aantal bepalingen geven aan welk gedrag door de maatschappij als ongewenst of in strijd met de goede zeden ervaren wordt.

Welk seksueel gedrag is strafbaar? De samenleving gaat uit van 2 principes:

  1. seksualiteit is iets is dat privé beleefd moet worden
  2. er moet een geldige toestemming zijn van alle betrokken voor seksueel getinte contacten

Alles wat in strijd is met deze uitgangspunten, kan als ongewenst worden ervaren en strafbaar zijn.

Daarnaast legt de strafwet ook enkele beperkingen op aan de seksualiteitsbeleving. De bekendste beperking is die op basis van de leeftijd, die er is om minderjarigen te beschermen tegen seksueel misbruik van (jong)volwassenen.

Strafbare seksuele handelingen worden zwaarder of lichter bestraft naargelang onder andere:

  • ernst van de feiten
  • duur of herhaling ervan
  • leeftijd van het slachtoffer

Strafbare seksuele feiten en handelingen zijn de volgende:

aanranding

Aanranding is elke opgedrongen fysieke seksuele handeling zonder penetratie. Het gaat meestal over het aanraken of ontbloten van de borsten, van de geslachtsorganen of van de intieme zones daarrond.

verkrachting

Gedwongen seks mét penetratie staat gelijk aan verkrachting. De strafwet omschrijft verkrachting als 'elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt'.

openbare zedenschennis

Hieronder valt 'alles wat van aard is om een seksueel schandaal te verwekken'. Onder openbare schennis van de zeden vallen verschillende misdrijven. Dat kunnen teksten of afbeeldingen zijn zoals kinderporno. Of bepaald gedrag zoals naakt op straat lopen.

incest

Incest, seksuele betrekkingen met iemand van het gezin, is niet strafbaar, tenzij één van de betrokkenen jonger is dan 18 jaar. 

seksuele intimidatie op het werk

Dit zijn onder meer handtastelijkheden of seksueel getinte opmerkingen van collega's

seksisme

Hieronder verstaan we gedrag dat bedoeld is om iemand te vernederen op basis van zijn of haar geslacht. 

prostitutie

Iemand aanzetten tot prostitutie en het uitbaten van prostitutiehuizen valt in België onder de strafwet. Gedwongen prostitutie en jeugdprostitutie ook.

strafbare porno

Porno kopen en bekijken is niet strafbaar. Het verspreiden ervan valt wel onder strafbare porno, net als het maken van porno zonder toestemming van de deelnemers. Kinderporno (met -18 jarigen) is altijd strafbaar.

grooming

Als volwassene online contact opnemen met een minderjarige (onder de 16 jaar) om een vertrouwensband op te bouwen met het oog op seksueel misbruik, is strafbaar.

parafilieën

Sommige parafilieën worden door de wet bestraft: seks met dieren en pedofilie in het geval dat men overgaat tot seksuele feiten (pedoseksualiteit of kindermisbruik). Ook voyeurisme en exhibitionisme indien er geen toestemming is.

seksueel beeldmateriaal maken en verspreiden

Het opnemen van seksueel beeld- of geluidsmateriaal zonder toestemming is strafbaar. Ook het verspreiden of doorsturen ervan is strafbaar, zelfs al werden de beelden met toestemming gemaakt. Lees meer over sexting.

genitale verminking

Genitale verminking houdt het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de uitwendige geslachtsdelen van (jonge) meisjes in.