In 2011 werden er 19.578 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Daarvan zijn 123 behandelingen verricht bij vrouwen die niet in België wonen. Het abortuscijfer bedroeg 9,3. Dit betekent dat er in 2011 ongeveer 9 abortussen verricht werden op 1000 vrouwen in de reproductieve leeftijd (15-44 jaar). 

Algemene stijging, toch zeer laag aantal

Sinds het begin van de registratie (1993)  is er een stijging van het aantal abortussen. De stijging van de cijfers is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van een betere registratie in de ziekenhuizen en abortuscentra.

Minder drempels

Vrouwen ervaren ook minder drempels om een abortus te laten uitvoeren. Dit door de wettelijke omkadering, de verbeterde hulpverlening en de terugbetaling van de abortusingreep door het RIZIV sinds 2002. Ook is het zo dat de Belgische bevolking door de jaren heen een meer tolerante houding tegenover abortus heeft aangenomen.

Hoe dan ook behoort België bij de 5 landen met het laagste aantal abortussen. In Kroatië, Zwitserland en Nederland zijn de aantallen nog lager.