Incest is strafbaar. Er is sprake van incest wanneer er seksueel (getint) contact is - al dan niet onder dwang - tussen een min-18-jarige en één van zijn of haar (groot)ouders, adoptanten, (stief)broers of (stief)zussen, stiefouders. 

Wat is incest?

Ook seksueel (getint) contact tussen een min-18-jarige en iemand die er (af en toe) mee samenwoont valt onder deze wetgeving. Dit kan de nieuwe partner van de vader of moeder zijn, maar ook de kinderen van die nieuwe partner of jongeren die in dezelfde leefgroep verblijven bijvoorbeeld.

Opvallend is dat de leeftijdsgrens voor dit soort seksuele contacten op 18 ligt. Voor seksuele contacten met personen die geen familie zijn of niet samenwonen met de minderjarige is dit 16.

Klacht indienen

Wie er zich schuldig aan maakt, kan veroordeeld worden voor aanranding van de eerbaarheid of verkrachting. Ook als er geen geweld werd gebruikt en de minderjarige ingestemd had met het seksueel contact.

De voorwaarde is wel dat er eerst klacht werd ingediend bij de politie en er voldoende bewijzen zijn, zodat de procureur de zaak kan doorverwijzen naar de rechtbank. Als er voldoende bewijs is zal de rechter een straf uitspreken.

Minderjarige is betrokken

Wanneer de ‘dader’ zelf nog minderjarig is, en er werd klacht ingediend bij de politie, dan kan het zijn dat de zaak voor de jeugdrechtbank komt. De jeugdrechter kan geen straffen uitspreken, maar wel maatregelen opleggen.

Het kan echter ook gebeuren dat de procureur de zaak niet doorverwijst naar de jeugdrechtbank, maar herstelbemiddeling voorstelt. Tijdens de bemiddeling wordt nagegaan hoe de minderjarige dader het weer goed kan maken.

Het is belangrijk om op te merken dat enkel degene die de minderjarige bij de seksuele handelingen betrekt, een misdrijf pleegt. Niet de minderjarige zelf.