Hiv kan door een zwangere vrouw op haar ongeboren kind worden overdragen via de moederkoek, vooral tijdens de laatste weken van de zwangerschap en bij de bevalling.

Ook als seropositieve moeders hun pasgeboren baby borstvoeding geven, kunnen ze het hiv-virus doorgeven.

Echter, de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de opvolging van zwangere hiv-positieve vrouwen en in het verminderen van het risico van de overdracht van hiv naar de baby. Dit maakt dat:

  • Bij vrouwen die tijdens de zwangerschap worden behandeld met hiv-medicatie, het risico tot 1 % daalt.
     
  • Een keizersnede doet de kans op prenatale infectie nog verder dalen.

Als je als ouder toegang hebt tot kwaliteitsvolle, aangepaste medische zorg, wordt meer dan 89% van de kinderen niet besmet. Ook voor seropositieve vaders zijn er nu mogelijkheden om kinderen te krijgen zonder besmettingsgevaar voor hun partner.