De moederkoek vormt een tussenstation tussen de bloedsomloop van de moeder en de bloedsomloop van het embryo. De moederkoek is via de navelstreng met het kind verbonden.

Uitwisseling tussen moeder en kind

Voedingsstoffen gaan van de moeder naar het embryo via de moederkoek. Afvalstoffen gaan via dezelfde weg terug. Daarnaast zorgt de moederkoek voor de uitwisseling van hormonen en antistoffen. Er is echter geen direct contact tussen de twee bloedsomlopen van moeder en kind. Als de bloedgroep van de moeder verschilt met die van het kind, kan dit namelijk een fataal gevolg hebben.

Na de geboorte

Na de bevalling wordt de moederkoek in de vorm van een nageboorte geboren. Vooral in de Westerse wereld gooien mensen hem veelal weg, maar in sommige culturen eet men de placenta op (omdat deze veel voedingsstoffen bevat) of begraaft men deze op een betekenisvolle plaats.