In een slechte relatie zie je vaak dezelfde zaken terugkomen. Negatief gedrag dat stilletjes aan alle geluk uit je relatie haalt.

Het is belangrijk om negativiteit zoveel mogelijk uit een relatie te weren. Bij bijna elk koppel zie je dit wel eens opduiken. Deze tekenen betekenen niet per definitie het einde van een relatie, wel dat een koppel moet opletten. Het doet er niet toe of jij dit gedrag vertoont of je lief, van zodra het gedrag er is, moet je opletten.

  • Kritiek: kritiek over hoe de ander is, zonder dat er een verschil wordt gemaakt tussen situaties is nefast (“jij bent altijd…”, “het probleem met jou is…”). Je kan niets tegen zulke kritiek inbrengen en het lijkt alsof er niets aan te veranderen is. Dit komt vaak erg kwetsend over. Het lijkt een afwijzing van wie je bent. Dit is anders dan kritiek over iets specifieks dat is gebeurd. Dat laatste moet kunnen.
  • Verdediging: Als je je meteen verdedigt tegen kritiek, dan hoor je vaak niet echt wat je lief je probeert te vertellen. Dan blokkeer je het gesprek. Dit geeft frustraties.
  • Minachting: hierbij gaat het er om de ander te kwetsen en dat gebeurt op een bewuste manier. Minachting vertoont zich als sarcasme, cynisme of respectloze spot. Een spottende blik of rollen met de ogen lijken onschuldig, maar kunnen veel betekenen. Je hoort dingen als ‘ach kindje’, ‘doe effe normaal’, ‘get a life’. 
  • Geen reactie: Als je niet meer reageert op de ander toon je eigenlijk dat je lief je niet meer interesseert.
  • Baas spelen:  Er houdt wordt geen rekening gehouden met de ander en je doet je wil. De gevoelens van de ander doen er niet toe. De één moet doen wat de ander wil. Soms wordt ook gezegd: ‘Als je mij graag ziet, dan doe je dit toch voor mij?’ Of zelfs: ‘Als je me echt graag zou zien, dan zou je dit ook willen.’