Als je een waardenoordeel velt op basis van iemands geslacht, dan is dit seksisme.

Vaste denkbeelden

Je bent dan vooringenomen tegen iemand, op basis van het feit dat die andere persoon een man óf net een vrouw is. Stereotype ideeën over vrouwen zijn dat ze typisch sentimenteel, zorgend, onambitieus of niet voldoende intelligent zijn. Ook worden vrouwen vaak op het uiterlijk beoordeeld, en wordt er op hun aantrekkingskracht ingezoomd. Mannen worden meestal als dominant, agressief of macho afgedaan. 

Discriminatie

Dit gedrag kan leiden tot discriminatie, waarbij iemand op grond van zijn of haar geslacht verschillend behandeld wordt, bv. op het vlak van taalgebruik.

Als seksisme ernstige vormen aanneemt, kan dit leiden tot mannenhaat (misandrie) of vrouwenhaat (misogynie).